Vallda pastorat är numera Särö pastorat. Gå vidare genom nedan länkar:


Vi har satt in fantastiska väggabsorbenter.

Beskrivning: Y:\Kyrkor hemsidan\images\pexpbild_sm.jpg

Beskrivning: Y:\Kyrkor hemsidan\images\valldakyrk_sm.jpg

Beskrivning: Y:\Kyrkor hemsidan\images\slapskyrka.JPG

Beskrivning: Y:\Kyrkor hemsidan\images\kullkyrk_sm.jpg

Pastorsexpedition

Vallda kyrka

Släps kyrka

Kullaviks kyrka